Tvoříme digitální svět a bojujeme za lepší grafiku a web!

Cenotvorba vývoje online softwaru

Víte, jakým způsobem se vypočítává cena hodinové sazby za vývoj softwaru? Co vše je v ní zahrnuto a jak se může lišit mezi jednotlivými developery? Co pro vás mohou znamenat nižší náklady?

Jak se tvoří cena

Mezi developery softwaru jsou značné cenové rozdíly. Toho jste si mohli všimnout, pokud jste někdy poptávali vývoj softwaru či webu u více dodavatelů. Ať už se jedná o spustitelný software z vašeho PC/sítě nebo online aplikaci, případně web, postup jeho tvorby bývá podobný. Lišit se však může podle toho, komu jej zadáte. Podívejme se, za co vlastně platíte a zda se vám to vyplatí.

Analýza

Analýza je poměrně důležitý krok, jelikož rozhoduje o celkovém budgetu potřebném pro realizaci projektu. Špatná analýza vás může stát spoustu peněz navíc nebo může rapidně snížit zisk dodavatele, což vás ve výsledku bude stát ještě mnohem více peněz, jelikož vyšší náklady tlačí přirozeně vývojáře ke snížení kvality. Nižší jakost se často může projevit až po čase, např. při rozšiřování aplikace/webu.

Výsledkem každé analýzy by mělo být projektové zadání, jež jasně specifikuje požadavky a jejich řešení, zároveň bude sloužit jako vodítko pro programátory, managery a testery, kteří budou zakázku zpracovávat.

Neexistuje 100 % analýza. Jednoduše proto, že zákazník nikdy nesdělí veškeré potřebné informace zevnitř svého podnikatelského záměru. Nikoliv úmyslně, spíš jej nenapadne každá okolnost či detail. Analytici tak připravují návrh aplikace z pohledu uživatele a zbytek více méně odhadují či zjišťují pomocí testování. Výjimkou je metodika agilního vývoje, kde můžete analýzu vytvářet postupně.

Analýza nemusí být vždy obsáhlý dokument, bavíme-li se o tom v souvislosti výpočtu hodinové sazby, může se jednat o popis dílčí funkce v několika bodech.

Management

Manageři, jež mají k dispozici projektové zadání nebo návrh funkce, jsou často i jejich autory a tvoří most mezi zákazníkem a programátorem. Zároveň dohlíží na rozpočet zakázky, průběh testování, správný směr zakázky a informovanost zákazníka, ve vhodné formě také zprostředkovávají dotazy od programátorů pro zadavatele a určují priority.

U větších firem je jejich práce rozdělena do několika dále se větvících pracovních pozic, u malých firem to může záviset i na jednom člověku. Často záleží také na velikosti projektu.

Programování

Hurá! Máme zadání, můžeme programovat☺ Programátor navrhuje postupně novou sadu funkcí, reportuje svému managerovi a předává funkční dílčí části k testování.

Testování

Jelikož navrhnout 100 % funkční software je stejně náročné jako vyrovnaný státní rozpočet☺, je nezbytné každou dílčí část projektu důkladně testovat. Testery nejsou nikdy programátoři, kteří tvoří projekt, jelikož jejich chování ve vytvořené aplikaci musí být obtížně předvídatelné, nikoliv naučené, stejně jako u koncových uživatelů. Nefunkční nebo nepředvídatelné části softwaru se pak vrací zpět k opravám a úpravám.

Drobné opravy

Žádný software na světě ještě nikdy neprošel úspěšně 1. testováním, proto se vždy vrací část funkcí k opravám či rozšíření pro odladění nepředvídaných situací analytikemprogramátorem. V ceně každé hodinové práce by tak měla být zahrnuta reserva na opravy, které se řeší ještě dříve, než se nové funkce dostanou k zákazníkovi, jenž je objednal.

Záruka

V případě, že objevíte skryté vady ve vašem softwaru nebo webových stránkách, jež nebyly při předání patrné nebo jste si jich jednoduše nevšimli, budete požadovat jejich opravu v rámci záruky a reklamace. Dodavatel by měl mít v ceně zakázky či v hodinové sazbě dílčí práce již započtenou reservu potřebnou k pokrytí nákladů nezbytných k odstranění závad. Pokud tuto reservu nemá, záruku nemůže poskytnout nebo bude ztrátový.

Ostatní náklady

Daně, zdravotní a sociální pojištění, nájem kancelářských prostor, služby, hardware, software, internet, telefon, pojištění, účetní, úklid a dostatek kafe jsou druhotné náklady, které musí být rozpuštěny v cenách jednotlivých zakázek či zahrnuty v hodinové ceně, aby je dodavatel měl z čeho hradit.

Zisk

Když je vše zaplaceno a pokryto, každý dostal svůj díl a výplatu, je potřeba myslet také na rozvoj firmy, nové investice, technologický rozvoj, vývoj interních systémů zlepšujících vnitřní i vnější procesy firmy, reklamu a řadu dalších plánů, které chce firma v budoucnu realizovat. Proto jednou z nejdůležitějších položek v rozpočtu je právě zisk firmy. Pokud by jej firma neměla a kryla pouze náklady, mohla by takto bez větších problémů fungovat, avšak bez dalšího rozvoje, což by v budoucnu mohlo zapříčinit její zaostávání za konkurencí a zánik.

Graf je pouze illustrační. Nicméně vždy by měly být v ceně zakázky zohledněny všechny tyto faktory.

Servis

Nedílnou součástí každého vytvořeného softwaru by měla být servisní smlouva. Každý software má omezenou životnost a je třeba se o něj nadále starat a udržovat i provoz serveru, kde je instalován. Servis není zdarma a je třeba počítat také s náklady na něj. Ty mohou být kolem 10-20 % z celkové hodnoty softwaru za rok. Dnes je servisní smlouva běžnou součástí každého softwaru. Pokud ji s vámi výrobce neuzavře, mějte se na pozoru a ptejte se: "Kdo vám zaručí, že v případě výpadku či aktualizace (např. internetového prohlížeče) někdo chybu dostatečně rychle odstraní?"

Zpátky na začátek stránky